ข่าวและกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 ขึ้น เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ...
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม นายก องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เป็นประธานพิธี ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ...
ด้วยวันที่ 12  สิงหาคม 2560 เป็นวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการ  
cache/resized/cda061b53850930c5cb6dbe3dcbdb721.jpg
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
cache/resized/9225c8d36c299d3397716eb3debc42d4.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1
cache/resized/eac0a79f5938c6fe72044b70c5885986.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านผาตูบ หมู่ที่ 7
cache/resized/9438c3373f26b3d000650e0cd8cf4d08.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2
cache/resized/93b50f49be08175b66fa411f0f7920cc.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตะแกรงสำเร็จรูป บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 5
cache/resized/93a89a1db10b9ba8f7fe693da8fc01bd.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 4
ประการเรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ชำรุด เสื่อมสภาพ   PAGE 1 PAGE 2 ...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็ดเล็ก บ้านผาสิงห์ หมู่4 ต.ผาสิงห์ จ.น่าน ...

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)

สือการเรียนรู้

วีดีโอแนะนำตำบลผาสิงห์ ผาสิงห์ความสุขแห่งชีวิต...

วิธีการเพาะเมล็ดและดูแลต้นกล้าดาวเรือง

ศิลปะคู่ชีวิต คนตำบลผาสิงห์ จ.น่าน

ตามหาถนนที่สวยที่สุด

รักษ์เมืองน่าน ชุมชนตำบลในเวียง จ.น่าน

ชิลหลบในใจกลางศรีน่าน จ.น่าน

http://www.dla.go.th/