ข่าวและกิจกรรม
นายชัยยุทธ  รักษาบุญ ปลัดอบต.ผาสิงห์ มอบทรายอะเบท ให้ตัวแทนชุมชนบ้านผาตูบ และเป็นประธานเปิดงานโครงการคัดกรองผู้สูบบุหรี่และดื่มสุรา ...
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ ได้มอบหมายให้รองนายกฯรองปลัดฯ  นักวิชาการสาธารณสุข  อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ ...
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ   บูรณพรหม ได้มอบหมาย ให้ รองนายกฯ รองปลัด นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ ...
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม   นายกอบต.ผาสิงห์ ได้มอบหมายให้  ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ เข้าร่วมประชุม ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการ  
cache/resized/cda061b53850930c5cb6dbe3dcbdb721.jpg
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
cache/resized/9225c8d36c299d3397716eb3debc42d4.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1
cache/resized/eac0a79f5938c6fe72044b70c5885986.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านผาตูบ หมู่ที่ 7
cache/resized/9438c3373f26b3d000650e0cd8cf4d08.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2
cache/resized/93b50f49be08175b66fa411f0f7920cc.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตะแกรงสำเร็จรูป บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 5
cache/resized/93a89a1db10b9ba8f7fe693da8fc01bd.jpg
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 4
ประการเรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ชำรุด เสื่อมสภาพ   PAGE 1 PAGE 2 ...
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็ดเล็ก บ้านผาสิงห์ หมู่4 ต.ผาสิงห์ จ.น่าน ...

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)

สือการเรียนรู้

วีดีโอแนะนำตำบลผาสิงห์ ผาสิงห์ความสุขแห่งชีวิต...

วิธีการเพาะเมล็ดและดูแลต้นกล้าดาวเรือง

ศิลปะคู่ชีวิต คนตำบลผาสิงห์ จ.น่าน

ตามหาถนนที่สวยที่สุด

รักษ์เมืองน่าน ชุมชนตำบลในเวียง จ.น่าน

ชิลหลบในใจกลางศรีน่าน จ.น่าน

http://www.dla.go.th/