ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 เปิดเรียนวันแรก
  Written by
  โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 เปิดเรียนวันแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่1 ที่บูรณาการร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561
  Written on Friday, 04 May 2018 13:24
 • ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่5 ต.ผาสิงห์
  Written by
  ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่5 ต.ผาสิงห์ ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ รองปลัด งานสาธารณสุข และจนท.อบต.ผาสิงห์ กำนันตำบลผาสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหวยส้มป่อย ผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์ และชาวบ้านผาสิงห์ ลงพื้นที่ พร้อมกับจนท.รพสต.ผาสิงห์ พบปะแนะนำพี่น้องราษฎร บ้านผาสิงห์ ม.4 พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ไห ถังน้ำมัน แจกัน ยางรถยนต์เก่า ส่วนยุงลายสวนจะพบในแหล่งที่มีน้ำขังตามธรรมชาติ เช่น โพรงไม้ กาบใบของพืชหลายชนิด กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำขัง รวมทั้งกะลามะพร้าว ถ้วยรองน้ำยางพารา เป็นต้น และได้ระดมทีม อสม. สาธารณสุข เข้าพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นแบบระอองฝอย บริเวณรอบบ้าน ทั่วทั้งหมู่บ้าน เมื่อวันที่4 พ.ค.2561
  Written on Friday, 04 May 2018 13:06
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ 1
  Written by
  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ 1 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ 1 แก่ ผู้สูงอายุ ตำบลผาสิงห์ จำนวน 30 คน ที่บูรณาการร่วมกับ อบต.ผาสิงห์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561  
  Written on Wednesday, 02 May 2018 14:55
 • ส่งมอบตู้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการถังขยะอันตราย ตำบลผาสิงห์
  Written by
  ส่งมอบตู้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการถังขยะอันตราย ตำบลผาสิงห์ ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ และคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ส่งมอบตู้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการถังขยะอันตราย ตำบลผาสิงห์ ทั้ง6หมู่บ้าน
  Written on Wednesday, 02 May 2018 14:25
 • ประชุมสภา อบต.ผาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561
  Written by
  ประชุมสภา อบต.ผาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561 ประชุมสภา อบต.ผาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  Written on Friday, 27 April 2018 09:36
ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ download

คลิปวีดีโอ กิจกรรมตำบลผาสิงห์movie item

ผาสิงห์เกมส์ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน

การแสดงของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กผาตูบ

ผาสิงห์เกมส์ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน

การแสดงของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กผาสิงห์

catty icon emoticon 008กิจกรรมไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลผาสิงห์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book

วีดีทัศน์ พระราชทานชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

ตอนที่ ๓ : พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง

ตอนที่ ๒ : พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ

ตอนที่ ๔ : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

สื่อการเรียนรู้

วีดีโอแนะนำตำบลผาสิงห์ ผาสิงห์ความสุขแห่งชีวิต...

ศิลปะคู่ชีวิต คนตำบลผาสิงห์ จ.น่าน

ตามหาถนนที่สวยที่สุด

รักษ์เมืองน่าน ชุมชนตำบลในเวียง จ.น่าน

ชิลหลบในใจกลางศรีน่าน จ.น่าน

 

   http://www.dla.go.th/