จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง (16)

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาตูบ หมู่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ต.ผาสิงห์
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลผาสิงห์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 2 ตำบลผาสิงห์  
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนสวรรค์-บ้านมงคลนิมิต หมู่6 
Rate this item
(1 Vote)
จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดบ้านผาสิงห์ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง แบบปร.4 แบบปร.5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านผาตูบ หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตะแกรงสำเร็จรูป บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 5
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 4