Friday, 20 April 2018 14:51

เวทีการขับเคลื่่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

Written by
Rate this item
(0 votes)

เวทีการขับเคลื่่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่3 บ้านผาตูบ2 ม.7 ตำบลผาสิงห์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.ผาสิงห์

Read 114 times Last modified on Friday, 20 April 2018 14:56