Friday, 04 May 2018 13:06

ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่5 ต.ผาสิงห์

Written by
Rate this item
(0 votes)

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นายวสุธร จักรน้อย รองนายกฯ รองปลัด งานสาธารณสุข และจนท.อบต.ผาสิงห์ กำนันตำบลผาสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหวยส้มป่อย ผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์ และชาวบ้านผาสิงห์ ลงพื้นที่ พร้อมกับจนท.รพสต.ผาสิงห์ พบปะแนะนำพี่น้องราษฎร บ้านผาสิงห์ ม.4 พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ไห ถังน้ำมัน แจกัน ยางรถยนต์เก่า ส่วนยุงลายสวนจะพบในแหล่งที่มีน้ำขังตามธรรมชาติ เช่น โพรงไม้ กาบใบของพืชหลายชนิด กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำขัง รวมทั้งกะลามะพร้าว ถ้วยรองน้ำยางพารา เป็นต้น และได้ระดมทีม อสม. สาธารณสุข เข้าพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นแบบระอองฝอย บริเวณรอบบ้าน ทั่วทั้งหมู่บ้าน เมื่อวันที่4 พ.ค.2561

TOR 5567

TOR 5409

TOR 5457

TOR 5472

TOR 5496

TOR 5519

TOR 5530

TOR 5620

TOR 5679

TOR 5717

TOR 5731

Read 74 times Last modified on Friday, 04 May 2018 13:20