Wednesday, 30 May 2018 10:39

โครงการ ปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์จังหวัดน่าน

Written by
Rate this item
(0 votes)

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกับ วนอุทยานถ้ำผาตูบ โรงเรียนผาตูบ คณะครู คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการ ปลูกปีละต้น ปีละพันธุ์จังหวัดน่าน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่จังหวัดน่าน บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ผาสิงห์ และบริเวณด้านข้าง วนอุทยานถ้ำผาตูบ จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561

DSC 0725

 

Read 100 times