Monday, 25 June 2018 13:54

ผู้สูงอายุ ตำบลเหมืองหม้อศึกษาดูงาน ต.ผาสิงห์

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลเหมืองหม้อ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ จำนวน 60 คน เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จ่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

TOR 8472

TOR 8414

TOR 8488

TOR 8494

TOR 8502

TOR 8519

TOR 8521

TOR 8544

Read 105 times Last modified on Monday, 25 June 2018 14:09