Saturday, 25 March 2017 22:53

ประชารัฐร่วมใจ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Written by
Rate this item
(0 votes)

กิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมในเรื่องยุทธศาตร์ " ประชารัฐ " ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดย ชุด ปจว.ปชส ที่๓๐๕ ศปก.ทภ.๓ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จัดขึ้น ณ พุทธสถานห้วยส้มป่อย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Read 435 times Last modified on Sunday, 26 March 2017 15:50