ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม (116)

ข่าวและกิจกรรม

รร.ผู้สูงอายุ ต.ผาสิงห์ รุ่น3 และคณะอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ…
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา อบต.เหมืองหม้อ…
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดำเนินโครงการวิจัยหัวข้อ "ประสิทธิผลการศึกษานอกระบบภายใต้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีศึกษาประเทศไทยและมาเชีย"…
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านผาตูบ  หมู่ที่  7  ตำบลผาสิงห์  อำเภอเมืองน่าน …
ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดน่าน,คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองน่าน และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลในส่วนของอำเภอเมืองน่าน ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม…
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน…
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกับ…
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ส่งเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์และเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงฤดูฝน…
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม มอบหมายให้…
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม มอบหมายให้…
Page 1 of 9