ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นำคณะ เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ร่วมพิธีสูมาการวะ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาลนายอำเภอเมืองน่าน และ นายชัยเดช ฝายนันชัย ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เมื่อวันที่19 เมษายน 2561

อบต.ผาสิงห์จัดกิจกรรมพิธีสูมาการวะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภาอบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ.อบต.ผาสิงห์

นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต ผาสิงห์ นำทีมกู้ภัย อบต ผาสิงห์ เข้าระงับเหตุไฟไหม้รอบบริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ตามที่ได้รับแจ้ง เมื่อวันที่ 15/04/2561 เวลา 14.55 น.

กองการศึกษาฯ อบต.ผาสิงห์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุตำบลผาสิงห์ ประจำปี 2561 ร่วมกับชาวบ้าน ในตำบลผาสิงห์ ในระหว่างวันที่ 12-21 เมษายน 2561

ดร.ภานุวุธ   บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาสิงห์ และมอบใบประกาศผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด.ตำบลผาสิงห์ โดยมี   กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภา อบต.สมาชิก, อปพร., และประชาชนตำบลผาสิงห์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

TOR 4130

TOR 4191

TOR 4185

TOR 4174

TOR 4167

TOR 4065

TOR 4063

นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน ประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่  11 - 17 เมษายน 2561 โดยมี ดร.ภานุวุธ   บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ร่วมกับ  กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภา อบต.สมาชิก, อปพร., สมาชิกหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย,  คณะ อสม., จิตอาสา และประชาชนตำบลผาสิงห์ณ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ จุดบริการหน้าอบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

TOR 3699

TOR 3546

TOR 3558

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ พร้อมคณะบริหาร จนท.อบต ผาสิงห์ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมืองน่านผู้รับผิดชอบงานป้องกันอบ.ทางถนนในช่วงสงกรานต์ฯ ร่วมกันทำกิจกรรมปักธงบริเวณจุดเสี่ยง ณ บริเวณหน้าถนนเส้นบายพาส เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค 2561 ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ และ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่ 337/2557 กรณีการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่5 ต.ผาสิงห์ รุกล้ำ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18519 โดย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ จ.น่าน

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนง.ส่วนตำบล อบต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 8 มี.ค 2561

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนง.ส่วนตำบล อบต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 8 มี.ค 2561

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ พร้อมทีมกู้ชีพ กู้ภ้ย อบต.ผาสิงห์  ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จ.น่าน ณ สนามบินน่าน เมื่อวันที่ 7 มี.ค 2561

Page 3 of 14