งานประเพณีห้าเป็งขึ้นถ้ำผาตูบ ประจำปี2561งานเริ่มวันที่ 30,31 ม.ค.และ 1 ก.พ. 2561 ชมมวยมันมันส์ วันที่ 31 ม.ค. จัดโดย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลผาสิงห์ มีรำวงทุกค่ำคืน วันทื่ 31 เชิญร่วมสักการะเจ้าหลวงผาตูบและทำบุญตักบาตร และเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ สินค้าการเกษตร สินค้าพื้นบ้าน ส้มป่อยเดือนห้า จันแดง (1ปีมีขายครั้งเดียว ) และสินค้าราคาประหยัดอิกมากมาย เที่ยวชมความงดงามของถ้ำต่างๆ ถ้ำพระ ถ้ำเจดีย์แก้ว บ่อน้ำทิพย์ แห่งเดียวในจ.น่าน ศึกษาธรรมชาติ หินงอก หินย้อย พรรณไม้หายาก ฯลฯ ณ วนอุทยานถ้ำผาตูบ ต.ผาสิงห์ จ.น่าน

เมื่อวันที่5 ม.ค.2561 อบต.ผาสิงห์ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเยาวชนตำบลผาสิงห์ ประจำปี 2561 โดยมีนายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ ประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี กำนัน ต.ผาสิงห์ สมาชิกสภา รองปลัด ผอ.การศึกษฯ คณะคูร โรงเรียนบ้านผาตูบ บ้านผาสิงห์ และจนท.อบต.ผาสิงห์ร่วมโครงการ ณ สนามโรงเรียนบ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ โดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ ประธานเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคท 2561 ณ หน้าที่ทำการ อบต.ผาสิงห์  

เมื่อวันที่27 ธ.ค.60เวลา 14.00น.ร.ต.อ.ธีระพงษ์ วงค์ทาฝั้น รอง สว.จร.ฯ,ร.ต.ท.นคร ประเดิม รอง สว.(จร.)ฯ,ส.ต.ท.ธีรวัฒน์ สายฟั่น ผบ.หมู่(จร.)ฯร่วมบรรยายและประชาสัมพันธ์การขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายแก่จนท.อบต.ผาสิงห์ในการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตาม โครงการ"เมืองน่านปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ตัวแทน โดย นางสาวสุกัญญา สัญป่าแก้ว ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมรับของบริจาค ชุดกันหนาว ผ้าห่ม ที่นอน ของเด็กเล็ก ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน 

อบต.ผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับรองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และจนท.กู้ชีพ กู้ภัย เข้าร่วมซ้อมแผ่นอุบัติเหตุหมู่ร่วมกับรพ.น่าน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ แขวงการทางน่านที่2

อบต.ผาสิงห์โดยดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ มอบหมายนายวสุธร จักรน้อย รองนายก ร่วมกับบริษัท ซี บี พี เวิลด์ จำกัด นำโดยประธานกรรมการบริษัท (คุณจงสงวน เลิศธนสาร) พร้อมพนง.จำนวน 30 คน ร่วมสนับสนุนให้บริการแจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม...ก้าวนี้ที่น่าน ฟรี..! ตลอดงาน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

นายชัยยุทธ รักษาบุญ ปลัดอบต.ผาสิงห์ ประธานประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.ตำบลผาสิงห์ ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ ประธานประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลผาสิงห์และงานประเพณีห้าเป็งขึ้นถ้ำผาตูบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ สมาชิกสภา ตัวแทนจากผู้นำชุมชน ในเขต ตำบลผาสิงห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม และการตั้งเบิกงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 14/12/2017 เวลา9.30 น.

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ น.ส.จิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัด น.ส.สุกัญญา สันป่าแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะกรรมการ ศพด.ผาสิงห์ ร่วมรับมอบ ลานกิจกรรม โครงการลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร โดยมี คุณเสฏฐวุฒิ สินธุ์เทียม ผู้จัดการผลิตแพร่ และคุณสถิตย์ ไชยสถาน ผู้จัดการขาย ตัวแทนจากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด(ซีแพค)สาขาน่าน2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ เมื่อวันที่ 14/12/2017 เวลา9.30 น.

Page 4 of 14