เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 นางสาวสุกัญญา สันป่าแก้ว ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ผาสิงห์ และผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร่วมกัน ทำกระทงและจัดกิจกรรมลอยกระทงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ นายสุรพล วงศ์สุขไพศาล นายอำเภอเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ อ.เมืองน่านร่วมกัน ทำบุญทอดกฐินอำเภอเมืองน่าน ประจำปี 2560 ณ วัดผาตูบ หม่1 ตำบลผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 1 พ.ย 2560

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 นายชัยยุทธ รักษาบุญ ปลัดอบต ผาสิงห์ นายช่างโยธา นิติกร นวก.สาธารณสุข และ จนท.อบต.ผาสิงห์ ร่วมตรวจรับรองอาคาร โรงแรมดอยถิ่นน่าน เพื่อขอใบอนุญาตต่อไป

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ มอบหมายให้ น.ส.เบญจมาศ คำเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผาสิงห์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลผาสิงห์ และ อสม.ตำบลผาสิงห์ ลงพื้นที่ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ติดบ้านติดเตียง ในตำบลผาสิงห์ เพื่อเก็บข้อมูล วางแผนในการดูแล ช่วยเหลือต่อไป ระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ร่วมกับ นายอำเภอเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ห้างร้าน ประชาชน ในจังหวัดน่าน ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในส่วนของ อำเภอเมืองที่จัดขึ้น ณ วัดสวนตาล อ.เมืองน่าน จ.น่าน

มื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม ซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ร่วมกับ นายอำเภอเมืองน่าน ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในส่วนของ อำเภอเมืองที่จัดขึ้น ณ วัดสวนตาล อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ร่วมกันปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2560 
ณ วัดสวนตาล อ.เมืองน่าน จ.น่าน

อบต.ผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.ผาสิงห์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่งมอบ ต้นดาวเรืองเพื่อสนับสนุน เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ของอำเภอเมืองน่าน  อย่างสมพระเกียรติ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จำนวน 305 ต้น ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่16 ตุลาคม 2560

 

Thursday, 05 October 2017 14:25

ดอกไม้สีเหลือง

ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ กำกับดูแลดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีของวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้บานสะพรั่งสวยงามตลอดทั้งเดือน และได้มอบให้กับ สนง.กกต.จังหวัดน่าน ไว้ประดับหน้าสำนักงาน จำนวน 50 ต้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

Page 6 of 14