เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ ได้มอบหมายให้รองนายกฯรองปลัดฯ  นักวิชาการสาธารณสุข  อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ รพ.สต.ผาสิงห์  อสม.ต.ผาสิงห์  ออกรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก และมอบทรายอะเบท ให้แก่ ศูนย์เด็กเล็กตำบลผาสิงห์ และชุมชนในตำบลผาสิงห์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ   บูรณพรหม ได้มอบหมาย ให้ รองนายกฯ รองปลัด นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับ รพ.สต.ผาสิงห์  อสม.ต.ผาสิงห์  ออกรณรงค์ คัดกรองผู้สูบบุหรี่ และดื่มสุรา เพื่อเข้าสู่การบำบัดของตำบลผาสิงห์  ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ  บูรณพรหม   นายกอบต.ผาสิงห์ ได้มอบหมายให้  ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองน่านในงาน พระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ ได้มอบหมายให้รองนายกฯรองปลัดฯ  เจ้าหน้าที่ อบต.ผาสิงห์ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ตำบลผาสิงห์  ได้เตรียมวัสดุเศษวัชพืช เพื่อเตรียมทำปุ๋ยหมัก ตาม โครงการ9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยื่น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.น่าน  จัดการประชุมและพบปะเยี่ยมชม   ทีม กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ผาสิงห์ และ ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.บ่อ  เพื่อหารือปรึกษาแนวทางปฎิบัติในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้เป็นไปตามหลักการช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  น. พายุโซนร้อน ตาลัส” (Talas) บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามแล้ว และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ โดยจะเคลื่อนผ่านทางตอนบนของประเทศไทยและจะสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบน ตำบลผาสิงห์ ได้รับผลกระทบบางพื้นที่ ดร.ภานุวุธ   บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์  ได้สั่งการให้ รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด และเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ  และออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น นั้น อบต.ได้จัดหาทราย และกระสอบทราย ไว้บริการชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและที่ต้องการเพื่อกั้นน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้าสู่ตัวบ้าน บ้านที่ได้รับผลกระทบ บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่5  บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่6

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จัดให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ขึ้น  ณ.ห้องประชุมสภา อบต.ผาสิงห์

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมประจำเดือน และได้ร่วมกับครูผู้ปกครองเด็กร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2560

อบต.ผาสิงห์ นำโดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆในเขต ตำบลผาสิงห์ เมือ วันที่ 7 ก.ค.2560

ประชุมสภาอบต.ผาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 7ก.ค.2560

Page 9 of 14