เมื่อวันที่5 ม.ค.2561 อบต.ผาสิงห์ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเยาวชนตำบลผาสิงห์ ประจำปี 2561 โดยมีนายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต.ผาสิงห์ ประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี กำนัน ต.ผาสิงห์ สมาชิกสภา รองปลัด ผอ.การศึกษฯ คณะคูร โรงเรียนบ้านผาตูบ บ้านผาสิงห์ และจนท.อบต.ผาสิงห์ร่วมโครงการ ณ สนามโรงเรียนบ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ โดย ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ ประธานเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคท 2561 ณ หน้าที่ทำการ อบต.ผาสิงห์  

เมื่อวันที่27 ธ.ค.60เวลา 14.00น.ร.ต.อ.ธีระพงษ์ วงค์ทาฝั้น รอง สว.จร.ฯ,ร.ต.ท.นคร ประเดิม รอง สว.(จร.)ฯ,ส.ต.ท.ธีรวัฒน์ สายฟั่น ผบ.หมู่(จร.)ฯร่วมบรรยายและประชาสัมพันธ์การขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายแก่จนท.อบต.ผาสิงห์ในการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตาม โครงการ"เมืองน่านปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

หน้าที่ 1 จาก 32