ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม (98)

ข่าวและกิจกรรม

เวทีการขับเคลื่่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่3 บ้านผาตูบ2…
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่…
ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายก อบต.ผาสิงห์ นำคณะ…
อบต.ผาสิงห์จัดกิจกรรมพิธีสูมาการวะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภาอบต.ผาสิงห์…
นายวสุธร จักรน้อย รองนายก อบต ผาสิงห์…
กองการศึกษาฯ อบต.ผาสิงห์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุตำบลผาสิงห์ ประจำปี 2561…
ดร.ภานุวุธ   บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี…
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน ประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน…
ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม นายกอบต.ผาสิงห์ พร้อมคณะบริหาร จนท.อบต…
เมื่อวันที่ 3 มี.ค 2561 ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่…
Page 1 of 7